Thông tin nhân sự

Lọc theo tiêu chí:
  Họ và Tên: Nguyễn Như Huệ
  Ngày sinh: 06/05/1961
  Quê quán: Xã Hoằng Trinh, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Số nhà 45 Lạc Long Quân, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa
  Trình độ : Đại học Tài chính Kế toán
  Chức vụ : Phó Bí thư Thành ủy
  Họ và Tên: Nguyễn Tư Khánh
  Ngày sinh: 01/09/1959
  Quê quán: Xã Hoằng Lộc, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Số nhà 11 Ngô Quyền, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa
  Trình độ : Thạc sỹ Kinh tế
  Chức vụ : Phó Bí thư Thường trực Thành ủy
  Họ và Tên: Lê Văn Tùng
  Ngày sinh:
  Quê quán:
  Thường trú:
  Trình độ :
  Chức vụ : Phó trưởng ban TT