Chuyên mục hỏi đáp

Chi tiết Câu hỏi/Trả lời
Câu hỏi: xin hỏi
(Người hỏi: nguyễn văn khánh | Ngày hỏi: 11/04/2020 | Địa chỉ: Thiêu long - Thiêuh hóa)
Nội dung câu hỏixin hoi Thời gian, điạ điểm nộp hồ sơ thi tuyển giáo viên của UBND tỉnh Thanh Hóa tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2020 Số lượng tuyển dụng: 391 chỉ tiêu. Thời gian thông báo đã lâu rùi mà không thấy lịch thu hồ sơ hay là rùi ah
Trả lời câu hỏi:
(Người trả lời: admin | Ngày trả lời: 12/05/2020 | Chức vụ: admin)
Nội dung câu trả lờiChào bạn!
Hiện nay Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa đã ban hành văn bản trong đó có nêu về thời gian và địa điểm nộp hồ sơ (bản tin công bố trên website): 
1. Thông báo số 255/TB-UBND ngày 27/04/2020 V/v tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm 2020
2. Phương án số 1997/PA-UBND ngày 27/04/2020 V/vTuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm 2020.


Các câu hỏi khác