Mời tham gia Triển lãm Thành tựu kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2015 - 2020, chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Ngày 22/09/2020 06:16:50

UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 12920/UBND-KTTC về việc mời tham gia Triển lãm Thành tựu kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2015 - 2020, chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Nội dung như sau:

Triển lãm Thành tựu kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2015 - 2020 là sự kiện quan trọng của tỉnh Thanh Hóa chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; là nơi giới thiệu toàn cảnh bức tranh phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng tỉnh Thanh Hoá đạt được trong 5 năm qua, qua đó khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng bộ, sự đoàn kết, nỗ lực, sáng tạo của các cấp chính quyền, doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh; đồng thời, giới thiệu các định hướng phát triển của tỉnh Thanh Hóa trong thời gian tới. Triển lãm sẽ được tổ chức từ ngày 24/10 đến ngày 29/10/2020 tại Trung tâm Triển lãm - Hội chợ - Quảng cáo tỉnh Thanh Hóa

2.jpg
Hình ảnh minh họa

Nhân dịp này, UBND tỉnh Thanh Hoá trân trọng kính mời UBND các tỉnh: Ninh Bình, Nghệ An và Hà Tĩnh tham gia trưng bày tại Triển lãm (mỗi địa phương 02 gian hàng), góp phần vào thành công chung của Triển lãm Thành tựu kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2015 - 2020, chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025./.Với quy mô gần 200 gian hàng, Triển lãm là dịp để tỉnh Thanh Hóa quảng bá, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu, có thế mạnh của tỉnh; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch; đồng thời, mở rộng giao lưu, liên kết, hợp tác, trao đổi kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ và hỗ trợ cùng phát triển giữa các ngành, đơn vị, địa phương trong và ngoài tỉnh; qua đó góp phần nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh, khả năng cạnh tranh trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế.


Nguồn TTV

Mời tham gia Triển lãm Thành tựu kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2015 - 2020, chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Đăng lúc: 22/09/2020 06:16:50 (GMT+7)

UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 12920/UBND-KTTC về việc mời tham gia Triển lãm Thành tựu kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2015 - 2020, chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Nội dung như sau:

Triển lãm Thành tựu kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2015 - 2020 là sự kiện quan trọng của tỉnh Thanh Hóa chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; là nơi giới thiệu toàn cảnh bức tranh phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng tỉnh Thanh Hoá đạt được trong 5 năm qua, qua đó khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng bộ, sự đoàn kết, nỗ lực, sáng tạo của các cấp chính quyền, doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh; đồng thời, giới thiệu các định hướng phát triển của tỉnh Thanh Hóa trong thời gian tới. Triển lãm sẽ được tổ chức từ ngày 24/10 đến ngày 29/10/2020 tại Trung tâm Triển lãm - Hội chợ - Quảng cáo tỉnh Thanh Hóa

2.jpg
Hình ảnh minh họa

Nhân dịp này, UBND tỉnh Thanh Hoá trân trọng kính mời UBND các tỉnh: Ninh Bình, Nghệ An và Hà Tĩnh tham gia trưng bày tại Triển lãm (mỗi địa phương 02 gian hàng), góp phần vào thành công chung của Triển lãm Thành tựu kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2015 - 2020, chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025./.Với quy mô gần 200 gian hàng, Triển lãm là dịp để tỉnh Thanh Hóa quảng bá, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu, có thế mạnh của tỉnh; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch; đồng thời, mở rộng giao lưu, liên kết, hợp tác, trao đổi kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ và hỗ trợ cùng phát triển giữa các ngành, đơn vị, địa phương trong và ngoài tỉnh; qua đó góp phần nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh, khả năng cạnh tranh trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế.


Nguồn TTV