Thành ủy thành phố Thanh Hóa làm việc với các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp

Ngày 10/10/2020 06:43:10

Sáng ngày 09/10/2020, Thành ủy thành phố Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị làm việc với các tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp thành phố Thanh Hóa để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Lê Anh Xuân – UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy thành phố Thanh Hóa chủ trì hội nghị.

THUONG VU HOP.jpg

Toàn cảnh hội nghị

9 tháng đầu năm 2020, mặc dù ảnh hưởng của dịch Covid -19 tới nhiều mặt đời sống kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh nói chung, thành phố Thanh Hóa nói riêng, song các tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp đã tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là cách phòng, chống đại dịch bệnh Covid 19; tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thực hiện tốt công tác sắp xếp đội ngũ cán bộ không chuyên trách phường, xã và phố, thôn, thường xuyên chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho đoàn viên, hội viên, quan tâm đến công tác đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, công tác an sinh xã hội.

3 tháng cuối năm 2020, các tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp thành phố Thanh Hóa tiếp tục tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh, thành phố. Đổi mới phương thức hoạt động trong công tác hội nhân rộng các mô hình hoạt động có hiệu quả của các hội cơ sở. Tích cực vận động thực hiện tốt công tác phát triển hội viên, củng cố tổ chức hội vững mạnh và tham gia xây dựng quỹ hội và các quỹ khuyến học, khuyến tài. Thực hiện tốt các cuộc vận động và công tác an sinh xã hội.

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Anh Xuân – UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy đã biểu dương những kết quả đã đạt được của các tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp thời gian qua, đồng thời đề nghị người đứng đầu các tổ chức có những ý kiến hay, đóng góp cho sự phát triển chung của thành phố, trong đó tập trung vào chương trình hành động “nói lời hay, làm việc tốt”; thông qua sinh hoạt hàng tháng, các tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp tổng hợp ý kiến, kiến nghị để thành phố kịp thời nắm bắt, theo dõi. Đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị phòng Nội vụ triển khai kế hoạch để củng cố lại bộ máy tổ chức, phòng Tài chính – Kế hoạch hỗ trợ kinh phí tổ chức Đại hội của các hội. Đối với hội Khuyến học, đồng chí Bí thư đề nghị hội vận động, tuyên truyền xây dựng quỹ hội. Hội nạn nhân chất độc da cam/ dioxin, hội Người tàn tật và Trẻ mồ côi tập trung truyên truyền, vận động xã hội hóa để xây dựng quỹ hội./.

 

Thanh Xuân (Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch TP Thanh Hóa)

Thành ủy thành phố Thanh Hóa làm việc với các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp

Đăng lúc: 10/10/2020 06:43:10 (GMT+7)

Sáng ngày 09/10/2020, Thành ủy thành phố Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị làm việc với các tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp thành phố Thanh Hóa để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Lê Anh Xuân – UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy thành phố Thanh Hóa chủ trì hội nghị.

THUONG VU HOP.jpg

Toàn cảnh hội nghị

9 tháng đầu năm 2020, mặc dù ảnh hưởng của dịch Covid -19 tới nhiều mặt đời sống kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh nói chung, thành phố Thanh Hóa nói riêng, song các tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp đã tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là cách phòng, chống đại dịch bệnh Covid 19; tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thực hiện tốt công tác sắp xếp đội ngũ cán bộ không chuyên trách phường, xã và phố, thôn, thường xuyên chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho đoàn viên, hội viên, quan tâm đến công tác đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, công tác an sinh xã hội.

3 tháng cuối năm 2020, các tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp thành phố Thanh Hóa tiếp tục tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh, thành phố. Đổi mới phương thức hoạt động trong công tác hội nhân rộng các mô hình hoạt động có hiệu quả của các hội cơ sở. Tích cực vận động thực hiện tốt công tác phát triển hội viên, củng cố tổ chức hội vững mạnh và tham gia xây dựng quỹ hội và các quỹ khuyến học, khuyến tài. Thực hiện tốt các cuộc vận động và công tác an sinh xã hội.

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Anh Xuân – UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy đã biểu dương những kết quả đã đạt được của các tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp thời gian qua, đồng thời đề nghị người đứng đầu các tổ chức có những ý kiến hay, đóng góp cho sự phát triển chung của thành phố, trong đó tập trung vào chương trình hành động “nói lời hay, làm việc tốt”; thông qua sinh hoạt hàng tháng, các tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp tổng hợp ý kiến, kiến nghị để thành phố kịp thời nắm bắt, theo dõi. Đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị phòng Nội vụ triển khai kế hoạch để củng cố lại bộ máy tổ chức, phòng Tài chính – Kế hoạch hỗ trợ kinh phí tổ chức Đại hội của các hội. Đối với hội Khuyến học, đồng chí Bí thư đề nghị hội vận động, tuyên truyền xây dựng quỹ hội. Hội nạn nhân chất độc da cam/ dioxin, hội Người tàn tật và Trẻ mồ côi tập trung truyên truyền, vận động xã hội hóa để xây dựng quỹ hội./.

 

Thanh Xuân (Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch TP Thanh Hóa)