Thành phố Thanh Hóa thực hiện chính sách BHXH,BHYT, BHTN

Ngày 09/10/2020 16:06:11

Chiều 8/10/2020, BHXH tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện chính sách BHXH,BHYT,BHTN 9 tháng năm 2020 trên địa bàn thành phố Thanh Hóa.

Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo các phòng nghiệp vụ của cơ quan BHXH tỉnh, các phòng, ban của thành phố. Đồng chí Nguyễn Văn Tám – Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh; đồng chí Phạm Thị Việt Nga – Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố đồng chủ trì hội nghị.

1.jpg

Toàn cảnh hội nghị
 

Trong 9 tháng năm 2020, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tăng cường công tác đôn đốc thu nộp và phát triển người tham gia BHXH,BHYT. Tính đến ngày 30/9/2020, số người tham gia BHXH,BHYT, BHTN là hơn 330.000 người giảm hơn 1.300 người so với năm 2019. Công tác cấp, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT được thực hiện theo quy định. Hiện nay, số  lượng sổ BHXH đã cấp là trên 7.500 sổ, đạt gần 99% so với số lao động đang tham gia BHXH. Công tác tiếp nhận và giải quyết chế độ BHXH,BHTN được thực hiện theo đúng quy định. Trong 9 tháng năm 2020, BHXH tỉnh đã tiếp nhận và thụ lý giải quyết cho trên 28 nghìn lượt người hưởng các chế độ BHXH,BHTN. Cơ quan BHXH tỉnh đã phối hợp với Bưu điện thành phố thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH đảm bảo an toàn, kịp thời, đầy đủ, đúng người cho gần 40.000 lượt người với số tiền hơn 187 triệu đồng. Công tác truyền thông và phát triển người tham gia BHXH,BHYT tiếp tục được đẩy mạnh. Công tác giám định BHYT, thanh tra, kiểm tra, được thực hiện đúng quy định. Trong 9 tháng đầu năm, BHXH tỉnh đã tổ chức thanh tra, kiểm tra tại 6 đơn vị, kiến nghị các đơn vị nợ BHXH nộp số tiền trên 2,8 tỷ đồng. Hoàn chỉnh hồ sơ chuyển cơ quan Công an những đơn vị có dấu hiệu vi phạm pháp luật về BHXH đối với Công ty Cổ phần xây dựng Hancorp 2.

Tuy nhiên hiện nay, tình trạng nợ tiền BHXH của các đơn vị trên địa bàn thành phố dẫn đến không giải quyết được chế độ BHXH cho người lao động, ảnh hưởng đến quyền lợi và gây bức  xúc cho người lao động. Số tiền nợ đến hết tháng 9/2020 là trên 238 tỷ đồng. Chỉ tiêu về người tham gia BHXH tự nguyện đạt thấp, tình trạng lạm dụng quỹ ốm đau, thai sản vẫn còn tồn tại. Công tác hoàn thiện cấp mã số BHXH cho trẻ em dưới 6 tuổi còn chậm, chưa kịp thời do vẫn còn một số xã, phường chưa tích cực triển khai thực hiện bổ sung thông tin vào tờ khai tham gia điều chỉnh thông tin BHXH,BHYT. Vẫn còn tình trạng thu dung bệnh nhân chưa thực sự phải nhập viện vào điều trị nội trú để thanh toán tiền giường và tăng thu nguồn kinh phí cho hoạt động của cơ sở y tế.

Tại hội nghị, đại diện các phòng nghiệp vụ của cơ quan BHXH tỉnh đã chỉ rõ nguyên nhân còn tồn tại những khó khăn, vướng mắc trong công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT,BHTN trên địa bàn thành phố. Đồng thời đề xuất một số giải pháp để tổ chức thực hiện có hiệu quả chế độ, chính sách BHXH,BHYT trên địa bàn.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Thị Việt Nga – Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố thống nhất với phương án sẽ thành lập các đoàn để thanh tra, kiểm tra các đơn vị doanh nghiệp nợ đọng BHXH. Riêng đối với chỉ tiêu phát triển BHYT, bảo hiểm học sinh sinh viên, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố cần tích cực hơn trong việc nhận thức đúng, nhận thức đủ để tuyên truyền để phụ huynh tham gia, phấn đấu đạt 100%. Đối với các phường, xã, UBND thành phốsẽ có văn bản chỉ đạo để đưa vào đánh giá chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ trong năm 2020. Đối với Bưu điện thành phố cần chỉ đạo các đại lý tích cực hơn trong công tác thực hiện chỉ tiêu phát triển BHXH tự nguyện. Đối với Chi cục thuế khu vực thành phố Thanh Hóa – Đông Sơn cần tăng cường phối hợp với phòng Lao động, thương binh, xã hội, phòng quản lý thu của cơ quan BHXH tỉnh sẽ rà soát lại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố về việc thực thi pháp luật BHXH.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tám – Giám đốc BHXH tỉnh ghi nhận sự phối hợp của các phòng, ban thành phố với các phòng nghiệp vụ của cơ quan BHXH tỉnh. Đồng chí đề nghị phòng quản lý thu phối hợp với Thanh tra thành phố xây dựng phương án thanh tra, kiểm tra công tác nợ đọng trên địa bàn. BHXH tỉnh sẽ cung cấp danh sách các hộ gia đình để phòng Tư pháp làm cơ sở rà soát lại ngày, tháng, năm sinh của các đối tượng đang tham gia BHYT cho đúng với hồ sơ cơ quan BHXH quản lý. Đồng chí Giám đốc BHXH tỉnh mong muốn các phòng, ban của BHXH thành phố tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các phòng nghiệp vụ của cơ quan BHXH tỉnh để hoàn thành các chỉ tiêu về thực hiện chính sách BHXH,BHYT, BHTN vàphát triển đối tượng tham gia bảo hiểmtự nguyện trên địa bàn thành phố.

Thu Hiền (Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch TP Thanh Hóa) 

 
 

 

Thành phố Thanh Hóa thực hiện chính sách BHXH,BHYT, BHTN

Đăng lúc: 09/10/2020 16:06:11 (GMT+7)

Chiều 8/10/2020, BHXH tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện chính sách BHXH,BHYT,BHTN 9 tháng năm 2020 trên địa bàn thành phố Thanh Hóa.

Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo các phòng nghiệp vụ của cơ quan BHXH tỉnh, các phòng, ban của thành phố. Đồng chí Nguyễn Văn Tám – Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh; đồng chí Phạm Thị Việt Nga – Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố đồng chủ trì hội nghị.

1.jpg

Toàn cảnh hội nghị
 

Trong 9 tháng năm 2020, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tăng cường công tác đôn đốc thu nộp và phát triển người tham gia BHXH,BHYT. Tính đến ngày 30/9/2020, số người tham gia BHXH,BHYT, BHTN là hơn 330.000 người giảm hơn 1.300 người so với năm 2019. Công tác cấp, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT được thực hiện theo quy định. Hiện nay, số  lượng sổ BHXH đã cấp là trên 7.500 sổ, đạt gần 99% so với số lao động đang tham gia BHXH. Công tác tiếp nhận và giải quyết chế độ BHXH,BHTN được thực hiện theo đúng quy định. Trong 9 tháng năm 2020, BHXH tỉnh đã tiếp nhận và thụ lý giải quyết cho trên 28 nghìn lượt người hưởng các chế độ BHXH,BHTN. Cơ quan BHXH tỉnh đã phối hợp với Bưu điện thành phố thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH đảm bảo an toàn, kịp thời, đầy đủ, đúng người cho gần 40.000 lượt người với số tiền hơn 187 triệu đồng. Công tác truyền thông và phát triển người tham gia BHXH,BHYT tiếp tục được đẩy mạnh. Công tác giám định BHYT, thanh tra, kiểm tra, được thực hiện đúng quy định. Trong 9 tháng đầu năm, BHXH tỉnh đã tổ chức thanh tra, kiểm tra tại 6 đơn vị, kiến nghị các đơn vị nợ BHXH nộp số tiền trên 2,8 tỷ đồng. Hoàn chỉnh hồ sơ chuyển cơ quan Công an những đơn vị có dấu hiệu vi phạm pháp luật về BHXH đối với Công ty Cổ phần xây dựng Hancorp 2.

Tuy nhiên hiện nay, tình trạng nợ tiền BHXH của các đơn vị trên địa bàn thành phố dẫn đến không giải quyết được chế độ BHXH cho người lao động, ảnh hưởng đến quyền lợi và gây bức  xúc cho người lao động. Số tiền nợ đến hết tháng 9/2020 là trên 238 tỷ đồng. Chỉ tiêu về người tham gia BHXH tự nguyện đạt thấp, tình trạng lạm dụng quỹ ốm đau, thai sản vẫn còn tồn tại. Công tác hoàn thiện cấp mã số BHXH cho trẻ em dưới 6 tuổi còn chậm, chưa kịp thời do vẫn còn một số xã, phường chưa tích cực triển khai thực hiện bổ sung thông tin vào tờ khai tham gia điều chỉnh thông tin BHXH,BHYT. Vẫn còn tình trạng thu dung bệnh nhân chưa thực sự phải nhập viện vào điều trị nội trú để thanh toán tiền giường và tăng thu nguồn kinh phí cho hoạt động của cơ sở y tế.

Tại hội nghị, đại diện các phòng nghiệp vụ của cơ quan BHXH tỉnh đã chỉ rõ nguyên nhân còn tồn tại những khó khăn, vướng mắc trong công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT,BHTN trên địa bàn thành phố. Đồng thời đề xuất một số giải pháp để tổ chức thực hiện có hiệu quả chế độ, chính sách BHXH,BHYT trên địa bàn.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Thị Việt Nga – Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố thống nhất với phương án sẽ thành lập các đoàn để thanh tra, kiểm tra các đơn vị doanh nghiệp nợ đọng BHXH. Riêng đối với chỉ tiêu phát triển BHYT, bảo hiểm học sinh sinh viên, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố cần tích cực hơn trong việc nhận thức đúng, nhận thức đủ để tuyên truyền để phụ huynh tham gia, phấn đấu đạt 100%. Đối với các phường, xã, UBND thành phốsẽ có văn bản chỉ đạo để đưa vào đánh giá chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ trong năm 2020. Đối với Bưu điện thành phố cần chỉ đạo các đại lý tích cực hơn trong công tác thực hiện chỉ tiêu phát triển BHXH tự nguyện. Đối với Chi cục thuế khu vực thành phố Thanh Hóa – Đông Sơn cần tăng cường phối hợp với phòng Lao động, thương binh, xã hội, phòng quản lý thu của cơ quan BHXH tỉnh sẽ rà soát lại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố về việc thực thi pháp luật BHXH.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tám – Giám đốc BHXH tỉnh ghi nhận sự phối hợp của các phòng, ban thành phố với các phòng nghiệp vụ của cơ quan BHXH tỉnh. Đồng chí đề nghị phòng quản lý thu phối hợp với Thanh tra thành phố xây dựng phương án thanh tra, kiểm tra công tác nợ đọng trên địa bàn. BHXH tỉnh sẽ cung cấp danh sách các hộ gia đình để phòng Tư pháp làm cơ sở rà soát lại ngày, tháng, năm sinh của các đối tượng đang tham gia BHYT cho đúng với hồ sơ cơ quan BHXH quản lý. Đồng chí Giám đốc BHXH tỉnh mong muốn các phòng, ban của BHXH thành phố tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các phòng nghiệp vụ của cơ quan BHXH tỉnh để hoàn thành các chỉ tiêu về thực hiện chính sách BHXH,BHYT, BHTN vàphát triển đối tượng tham gia bảo hiểmtự nguyện trên địa bàn thành phố.

Thu Hiền (Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch TP Thanh Hóa)