UBND thành phố Thanh Hóa tổ chức tập huấn xây dựng, điều chỉnh hệ thống kế hoạch B

Ngày 29/07/2020 16:15:08

Sáng ngày 28/7/2020, tại hội trường Ban Chỉ huy quân sự thành phố, UBND thành phố Thanh Hóa đã tổ chức tập huấn xây dựng, điều chỉnh hệ thống kế hoạch tác chiến khu vực phòng thủ của các ban, ngành, đoàn thể (gọi tắt là kế hoạch B). Dự và khai mạc buổi tập huấn có đồng chí Phạm Thị Việt Nga – Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Thanh Hóa.

 

Đồng chí Phạm Thị Việt Nga – Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Thanh Hóa phát biểu khai mạc tại buổi tập huấn

Tại buổi tập huấn, các ban, ngành, đoàn thể thành phố đã được hướng dẫn xây dựng điều chỉnh 38 loại văn kiện kế hoạch. Trong đó, khối Chính quyền gồm 26 loại và khối Đảng, Đoàn thể là 12 loại văn kiện kế hoạch. Để xây dựng được kế hoạch, các phòng, ban, ngành sẽ được quán triệt nhận thức rõ vị trí tầm quan trọng của hệ thống văn kiện, kế hoạch trong tác chiến phòng thủ, nắm chắc nội dung, phương pháp, các quy định trong soạn thảo văn kiện. Sau khi được triển khai tập huấn, các ban, ngành, đoàn thể thành phố sẽ tiến hành xây dựng và hoàn thành điều chỉnh kế hoạch của từng đơn vị.

Toàn cảnh buổi tập huấn

Văn kiện khối “B” có vị trí hết sức quan trọng trong xây dựng và hoạt động của KVPT thành phố trong tác chiến phòng thủ bảo vệ địa ph­ương, là công cụ giúp cho cấp uỷ đảng và chính quyền địa phư­ơng thực hiện sự lãnh đạo, quản lý, điều hành mọi hoạt động trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội khi chuyển địa phư­ơng từ thời bình sang thời chiến. Việc triển khai xây dựng, điều chỉnh toàn bộ hệ thống văn kiện kế hoạch B của các ban, ngành, đoàn thể thành phố nhằm bổ sung kế hoạch tác chiến phòng thủ phù hợp với điều kiện nhiệm vụ từng ngành trong từng giai đoạn, nhằm xây dựng thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới, đáp ứng yêu cầu khi có chiến tranh xảy ra./.ĐÀI TRUYỀN THANH – TRUYỀN HÌNH THÀNH PHỐ THANH HÓA

UBND thành phố Thanh Hóa tổ chức tập huấn xây dựng, điều chỉnh hệ thống kế hoạch B

Đăng lúc: 29/07/2020 16:15:08 (GMT+7)

Sáng ngày 28/7/2020, tại hội trường Ban Chỉ huy quân sự thành phố, UBND thành phố Thanh Hóa đã tổ chức tập huấn xây dựng, điều chỉnh hệ thống kế hoạch tác chiến khu vực phòng thủ của các ban, ngành, đoàn thể (gọi tắt là kế hoạch B). Dự và khai mạc buổi tập huấn có đồng chí Phạm Thị Việt Nga – Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Thanh Hóa.

 

Đồng chí Phạm Thị Việt Nga – Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Thanh Hóa phát biểu khai mạc tại buổi tập huấn

Tại buổi tập huấn, các ban, ngành, đoàn thể thành phố đã được hướng dẫn xây dựng điều chỉnh 38 loại văn kiện kế hoạch. Trong đó, khối Chính quyền gồm 26 loại và khối Đảng, Đoàn thể là 12 loại văn kiện kế hoạch. Để xây dựng được kế hoạch, các phòng, ban, ngành sẽ được quán triệt nhận thức rõ vị trí tầm quan trọng của hệ thống văn kiện, kế hoạch trong tác chiến phòng thủ, nắm chắc nội dung, phương pháp, các quy định trong soạn thảo văn kiện. Sau khi được triển khai tập huấn, các ban, ngành, đoàn thể thành phố sẽ tiến hành xây dựng và hoàn thành điều chỉnh kế hoạch của từng đơn vị.

Toàn cảnh buổi tập huấn

Văn kiện khối “B” có vị trí hết sức quan trọng trong xây dựng và hoạt động của KVPT thành phố trong tác chiến phòng thủ bảo vệ địa ph­ương, là công cụ giúp cho cấp uỷ đảng và chính quyền địa phư­ơng thực hiện sự lãnh đạo, quản lý, điều hành mọi hoạt động trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội khi chuyển địa phư­ơng từ thời bình sang thời chiến. Việc triển khai xây dựng, điều chỉnh toàn bộ hệ thống văn kiện kế hoạch B của các ban, ngành, đoàn thể thành phố nhằm bổ sung kế hoạch tác chiến phòng thủ phù hợp với điều kiện nhiệm vụ từng ngành trong từng giai đoạn, nhằm xây dựng thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới, đáp ứng yêu cầu khi có chiến tranh xảy ra./.ĐÀI TRUYỀN THANH – TRUYỀN HÌNH THÀNH PHỐ THANH HÓA