Thông báo tạm dừng giao dịch đối với 408 GCN QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn TP Thanh Hóa

Đăng lúc: 16/04/2020 15:25:29 (GMT+7)

Thông báo số 244/TB-UBND ngày 15/04/2020 của Ủy ban nhân dân TP Thanh Hóa về việc tạm dừng giao dịch đối với 408 GCN QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Thanh Hóa