Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là lô xe máy các loại đã qua sử dụng giữ tại kho Công an thành phố Thanh Hóa để sung quỹ Nhà nước

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là lô xe máy các loại đã qua sử dụng giữ tại kho Công an thành phố Thanh Hóa để sung quỹ Nhà nước

Hội đồng xử lý tài sản tịch thu thành phố Thanh Hóa Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản là lô xe máy các loại đã qua sử dụng giữ tại kho Công an thành phố Thanh Hóa để sung quỹ Nhà nước

Hội đồng xử lý tài sản tịch thu thành phố Thanh Hóa Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản là lô xe máy các loại đã qua sử dụng giữ tại kho Công an thành phố Thanh Hóa để sung quỹ Nhà nước
Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Thanh Hóa Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất Dự án: Đầu tư xây dựng công trình giáo dục, thể thao (MBQH: 3241) tại phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa.
Ngày 4/9/2019, đoàn Thẩm tra huyện (thị xã, thành phố) đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh đã tổ chức thẩm tra mức độ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (XD NTM) tại thành phố Thanh Hoá.
Thành phố Thanh Hóa công khai Phương án chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ Chớp, phường Tào Xuyên; chợ Rạm, xã Hoằng Long; chợ Vân Nhung, xã Đông Lĩnh.
Ngày 20/8/2019, phường Trường Thi đã tổ chức Lễ kỷ niệm 25 năm ngày thành lập phường (20/8/2004 – 20/8/2019) và đón nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh.
- Cổng Dịch vụ công tỉnh Thanh Hóa là Cổng tích hợp thông tin về dịch vụ công trực tuyến, về tình hình giải quyết, kết quả giải quyết TTHC trên cơ sở tích hợp và chia sẻ dữ liệu với hệ thống thông tin một cửa tỉnh Thanh Hóa.
Sáng 30/6/2019, Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Thanh Hóa đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2019 – 2024.
Ngày 05/6/2019, thực hiện chương trình công tác của UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng Lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh đã đi kiểm tra, tham quan một số mô hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Thanh Hóa và có buổi làm việc với xã Hoằng Đại về xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao.