CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THỰC HIỆN "BỐN XIN, BỐN LUÔN" TRONG GIAO TIẾP VỚI NGƯỜI DÂN

Ngày 03/09/2019 09:39:40

Nhằm nâng cao văn hóa công vụ, góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đảm bảo tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động thực thi nhiệm vụ, công vụ; đáp ứng yêu cầu phục vụ Nhân dân, xã hội, ngày 27/12/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1874/QĐ-TTg phê duyệt Đề án văn hóa Công vụ.


Quyết định này có hiệu lực từ ngày 27/12/2018. Một số nội dung của Quyết định số 1874/QĐ-TTg như sau:

1. Chuẩn mực giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức:

- Trong giao tiếp với người dân, cán bộ, công chức, viên chức phải tôn trọng, lắng nghe, tận tình hướng dẫn về quy trình xử lý công việc và giải thích cặn kẽ những thắc mắc của người dân. Thực hiện "4 xin, 4 luôn": xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ.

- Đối với đồng nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức phải có tinh thần hợp tác, tương trợ trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ; không bè phái gây mất đoàn kết nội bộ của cơ quan, tổ chức.

- Đối với lãnh đạo cấp trên, cán bộ, công chức, viên chức phải tuân thủ thứ bậc hành chính, phục tùng sự chỉ đạo, điều hành, phân công công việc của cấp trên; không trốn tránh, thoái thác nhiệm vụ; không nịnh bợ lấy lòng vì động cơ không trong sáng.

- Cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý không được duy ý chí, áp đặt, bảo thủ; phải tôn trọng, lắng nghe ý kiến của cấp dưới; gương mẫu trong giao tiếp, ứng xử.

2. Trang phục của cán bộ, công chức, viên chức:

Khi thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, công chức, viên chức phải ăn mặc gọn gàng, lịch sự, đi giày hoặc dép có quai hậu. Trang phục phải phù hợp với tính chất công việc, đặc thù trang phục của ngành và thuần phong, mỹ tục của dân tộc. Đối với những ngành có trang phục riêng thì phải thực hiện theo quy định của ngành.

UBND thành phố Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 608/KH-UBND ngày 14/6/2019 về Tuyên truyền, bồi dưỡng về văn hóa công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn thành phố Thanh Hóa; Kế hoạch số 756/KH-UBND ngày 24/7/2019 về tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thành phố Thanh Hóa thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019 - 2015./.


* Quyết định số 1874/QĐ-TTg ngày 27/12/2018
* Kế hoạch số 608/KH-UBND 
* Kế hoạch số 756/KH-UBND


PHÒNG TƯ PHÁP

CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THỰC HIỆN "BỐN XIN, BỐN LUÔN" TRONG GIAO TIẾP VỚI NGƯỜI DÂN

Đăng lúc: 03/09/2019 09:39:40 (GMT+7)

Nhằm nâng cao văn hóa công vụ, góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đảm bảo tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động thực thi nhiệm vụ, công vụ; đáp ứng yêu cầu phục vụ Nhân dân, xã hội, ngày 27/12/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1874/QĐ-TTg phê duyệt Đề án văn hóa Công vụ.


Quyết định này có hiệu lực từ ngày 27/12/2018. Một số nội dung của Quyết định số 1874/QĐ-TTg như sau:

1. Chuẩn mực giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức:

- Trong giao tiếp với người dân, cán bộ, công chức, viên chức phải tôn trọng, lắng nghe, tận tình hướng dẫn về quy trình xử lý công việc và giải thích cặn kẽ những thắc mắc của người dân. Thực hiện "4 xin, 4 luôn": xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ.

- Đối với đồng nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức phải có tinh thần hợp tác, tương trợ trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ; không bè phái gây mất đoàn kết nội bộ của cơ quan, tổ chức.

- Đối với lãnh đạo cấp trên, cán bộ, công chức, viên chức phải tuân thủ thứ bậc hành chính, phục tùng sự chỉ đạo, điều hành, phân công công việc của cấp trên; không trốn tránh, thoái thác nhiệm vụ; không nịnh bợ lấy lòng vì động cơ không trong sáng.

- Cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý không được duy ý chí, áp đặt, bảo thủ; phải tôn trọng, lắng nghe ý kiến của cấp dưới; gương mẫu trong giao tiếp, ứng xử.

2. Trang phục của cán bộ, công chức, viên chức:

Khi thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, công chức, viên chức phải ăn mặc gọn gàng, lịch sự, đi giày hoặc dép có quai hậu. Trang phục phải phù hợp với tính chất công việc, đặc thù trang phục của ngành và thuần phong, mỹ tục của dân tộc. Đối với những ngành có trang phục riêng thì phải thực hiện theo quy định của ngành.

UBND thành phố Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 608/KH-UBND ngày 14/6/2019 về Tuyên truyền, bồi dưỡng về văn hóa công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn thành phố Thanh Hóa; Kế hoạch số 756/KH-UBND ngày 24/7/2019 về tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thành phố Thanh Hóa thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019 - 2015./.


* Quyết định số 1874/QĐ-TTg ngày 27/12/2018
* Kế hoạch số 608/KH-UBND 
* Kế hoạch số 756/KH-UBND


PHÒNG TƯ PHÁP