Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh làm việc với UBND thành phố Thanh Hóa

Ngày 08/10/2020 11:25:15

Chiều ngày 7/10/2020, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh Thanh Hóa đã có buổi làm việc với UBND thành phố Thanh Hoá về công tác quản lý Nhà nước về trùng tu, tôn tạo di tích trên địa bàn thành phố. Đồng chí Nguyễn Văn Phát, UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Tham dự có đồng chí: Trịnh Huy Triều - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; đồng chí Phạm Thị Việt Nga - UVBTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; các thành viên Đoàn giám sát lĩnh vực Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh; Trưởng các phòng, ban liên quan của thành phố.

xxx (1).jpg

Toàn cảnh buổi làm việc

Trên địa bàn thành phố Thanh Hoá hiện có 137 di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh đã được kiểm kê bảo vệ, trong đó có 95 di tích đã xếp hạng (24 di tích cấp quốc gia và 71 di tích cấp tỉnh). Từ năm 2019 đến nay, trên địa bàn thành phố có 6 di tích được tu bổ, tôn tạo. Năm 2019, di tích lịch sử kiến trúc nghệ thuật Đình Vĩnh Trị, xã Hoằng Quang đã được trùng tu, tôn tạo với tổng kinh phí trên 1,6 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa; 5 di tích đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư là Đền thờ Dương Đình Nghệ - xã Thiệu Dương, đền thờ Lê Uy – Trần Khát Chân – phường Hàm Rồng, di tích lịch sử văn hóa chùa Báo Ân - xã Thiệu Vân, miếu Đệ Nhị - phường Hàm Rồng, chùa Long Khánh – xã Hoằng Anh. 

Thực hiện Quyết định 167 của UBND thành phố ngày 4/4/2019, UBND thành phố Thanh Hóa là chủ đầu tư  dự án Công viên tưởng niệm các giáo viên và học sinh đã hy sinh ngày 14/6/1972 tại đê sông Mã, phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa. Theo quy hoạch, dự án có diện tích khoảng 2,05ha gồm 2 khu vực chính: khu vực trong đê (gồm Nhà lưu niệm giáo viên và học sinh, nhà quản lý , đón khách, khu tưởng niệm nữ sinh, khu tái hiện lịch sử, khu trồng cây lưu niệm); khu vực ngoài đê (gồm Khu tượng đài nữ sinh, bến thuyền lịch sử thật hoa đăng, miếu thờ, bia ghi dấu địa điểm lịch sử, khu tái hiện không gian truyền thống làng Nam Ngạn, kè gia cố mái sông). Tổng mức đầu tư trên 125 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh và các nguồn xã hội hoá. Thời gian và tiến độ thực hiện không quá 3 năm (2019-2021).  

Sau khi Thường trực Tỉnh ủy giao UBND thành phố làm Chủ đầu tư Dự án, UBND thành phố đã chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện các bước tiếp theo của dự án theo đúng Luật đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ đầu tư. Hiện nay, UBND thành phố đã chỉ đạo đơn vị quản lý dự án là Ban quản lý dự án số 2 thành phố, đơn vị tư vấn thẩm tra là Trung tâm kiểm định chất lượng Thanh Hoá tiến hành thẩm tra và hoàn chỉnh hồ sơ dự án để Sở Xây dựng thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt. Trong thời gian tới, UBND thành phố tập trung chỉ đạo phối hợp các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ, chuẩn bị đầu tư để khởi công dự án xây dựng vào tháng 12/2020 và hoàn thành vào quý IV năm 2021. 

xxxx.jpg

Đồng chí Nguyễn Văn Phát, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh kết luận buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Phát, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh ghi nhận những kết quả thành phố Thanh Hóa đã đạt được trong việc quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn. Các phòng, ban, đơn vị quan tâm đến công tác tôn tạo để có chủ trương đúng, huy động các nguồn vốn thực hiện công tác trùng tu, tôn tạo đảm bảo tính truyền thống và hiện đại. Các di tích lịch sử văn hóa có giá trị sâu sắc trong việc gìn giữ các giá trị truyền thống của dân tộc, góp phần vào việc phát triển đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân. Đồng chí nhấn mạnh, thành phố cần xem việc thực hiện Dự án Công viên tưởng niệm các giáo viên và học sinh hy sinh ngày 14/6/1972 tại đê sông Mã, phường Nam Ngạn là nhiệm vụ trọng tâm trong lĩnh vực Văn hóa- Xã hội; các phòng, ban khẩn trương tiến hành các thủ tục thẩm tra giá trị Khu tượng Đài nữ sinh để được tỉnh phê duyệt; Các Sở, ngành liên quan đẩy nhanh công tác thẩm tra, thẩm định, thỏa thuận, phê duyệt dự án để Dự án sớm khởi được công xây dựng.

Trước buổi làm việc, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh đã đi khảo sát thực tế dự án Công viến trưởng niệm các giáo viên và học sinh hy sinh ngày 14/6/1972 tại đê sông Mã, phường Nam Ngạn, TP. Thanh Hóa.

Một số hình ảnh thực tế tại đê sông Mã

x (1).jpg

xx (1).jpg

Kim Dung (Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch TP Thanh Hóa)

Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh làm việc với UBND thành phố Thanh Hóa

Đăng lúc: 08/10/2020 11:25:15 (GMT+7)

Chiều ngày 7/10/2020, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh Thanh Hóa đã có buổi làm việc với UBND thành phố Thanh Hoá về công tác quản lý Nhà nước về trùng tu, tôn tạo di tích trên địa bàn thành phố. Đồng chí Nguyễn Văn Phát, UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Tham dự có đồng chí: Trịnh Huy Triều - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; đồng chí Phạm Thị Việt Nga - UVBTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; các thành viên Đoàn giám sát lĩnh vực Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh; Trưởng các phòng, ban liên quan của thành phố.

xxx (1).jpg

Toàn cảnh buổi làm việc

Trên địa bàn thành phố Thanh Hoá hiện có 137 di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh đã được kiểm kê bảo vệ, trong đó có 95 di tích đã xếp hạng (24 di tích cấp quốc gia và 71 di tích cấp tỉnh). Từ năm 2019 đến nay, trên địa bàn thành phố có 6 di tích được tu bổ, tôn tạo. Năm 2019, di tích lịch sử kiến trúc nghệ thuật Đình Vĩnh Trị, xã Hoằng Quang đã được trùng tu, tôn tạo với tổng kinh phí trên 1,6 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa; 5 di tích đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư là Đền thờ Dương Đình Nghệ - xã Thiệu Dương, đền thờ Lê Uy – Trần Khát Chân – phường Hàm Rồng, di tích lịch sử văn hóa chùa Báo Ân - xã Thiệu Vân, miếu Đệ Nhị - phường Hàm Rồng, chùa Long Khánh – xã Hoằng Anh. 

Thực hiện Quyết định 167 của UBND thành phố ngày 4/4/2019, UBND thành phố Thanh Hóa là chủ đầu tư  dự án Công viên tưởng niệm các giáo viên và học sinh đã hy sinh ngày 14/6/1972 tại đê sông Mã, phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa. Theo quy hoạch, dự án có diện tích khoảng 2,05ha gồm 2 khu vực chính: khu vực trong đê (gồm Nhà lưu niệm giáo viên và học sinh, nhà quản lý , đón khách, khu tưởng niệm nữ sinh, khu tái hiện lịch sử, khu trồng cây lưu niệm); khu vực ngoài đê (gồm Khu tượng đài nữ sinh, bến thuyền lịch sử thật hoa đăng, miếu thờ, bia ghi dấu địa điểm lịch sử, khu tái hiện không gian truyền thống làng Nam Ngạn, kè gia cố mái sông). Tổng mức đầu tư trên 125 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh và các nguồn xã hội hoá. Thời gian và tiến độ thực hiện không quá 3 năm (2019-2021).  

Sau khi Thường trực Tỉnh ủy giao UBND thành phố làm Chủ đầu tư Dự án, UBND thành phố đã chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện các bước tiếp theo của dự án theo đúng Luật đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ đầu tư. Hiện nay, UBND thành phố đã chỉ đạo đơn vị quản lý dự án là Ban quản lý dự án số 2 thành phố, đơn vị tư vấn thẩm tra là Trung tâm kiểm định chất lượng Thanh Hoá tiến hành thẩm tra và hoàn chỉnh hồ sơ dự án để Sở Xây dựng thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt. Trong thời gian tới, UBND thành phố tập trung chỉ đạo phối hợp các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ, chuẩn bị đầu tư để khởi công dự án xây dựng vào tháng 12/2020 và hoàn thành vào quý IV năm 2021. 

xxxx.jpg

Đồng chí Nguyễn Văn Phát, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh kết luận buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Phát, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh ghi nhận những kết quả thành phố Thanh Hóa đã đạt được trong việc quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn. Các phòng, ban, đơn vị quan tâm đến công tác tôn tạo để có chủ trương đúng, huy động các nguồn vốn thực hiện công tác trùng tu, tôn tạo đảm bảo tính truyền thống và hiện đại. Các di tích lịch sử văn hóa có giá trị sâu sắc trong việc gìn giữ các giá trị truyền thống của dân tộc, góp phần vào việc phát triển đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân. Đồng chí nhấn mạnh, thành phố cần xem việc thực hiện Dự án Công viên tưởng niệm các giáo viên và học sinh hy sinh ngày 14/6/1972 tại đê sông Mã, phường Nam Ngạn là nhiệm vụ trọng tâm trong lĩnh vực Văn hóa- Xã hội; các phòng, ban khẩn trương tiến hành các thủ tục thẩm tra giá trị Khu tượng Đài nữ sinh để được tỉnh phê duyệt; Các Sở, ngành liên quan đẩy nhanh công tác thẩm tra, thẩm định, thỏa thuận, phê duyệt dự án để Dự án sớm khởi được công xây dựng.

Trước buổi làm việc, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh đã đi khảo sát thực tế dự án Công viến trưởng niệm các giáo viên và học sinh hy sinh ngày 14/6/1972 tại đê sông Mã, phường Nam Ngạn, TP. Thanh Hóa.

Một số hình ảnh thực tế tại đê sông Mã

x (1).jpg

xx (1).jpg

Kim Dung (Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch TP Thanh Hóa)