Tin nổi bật

Thành phố Thanh Hóa tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây “ Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Kỷ Hợi 2019

Ngày 14/02/2019, Thành phố Thanh Hóa đã tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Kỷ Hợi 2019.

Thành phố Thanh Hóa tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây “ Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Kỷ Hợi 2019Thành phố Thanh Hóa tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây “ Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Kỷ Hợi 2019
Lãnh đạo thành phố đi thăm và tặng quà các doanh nghiệp tiêu biểu đầu Xuân Kỷ Hợi 2019Lãnh đạo thành phố đi thăm và tặng quà các doanh nghiệp tiêu biểu đầu Xuân Kỷ Hợi 2019
Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức Hội nghị giao ban đầu xuân Kỷ Hợi 2019Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức Hội nghị giao ban đầu xuân Kỷ Hợi 2019
Thành phố Thanh Hóa tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động phố, thôn năm 2018; Triển khai kế hoạch đảm bảo An ninh trật tự Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019Thành phố Thanh Hóa tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động phố, thôn năm 2018; Triển khai kế hoạch đảm bảo An ninh trật tự Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019
UBND thành phố tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác tuyển quân năm 2018; Triển khai nhiệm vụ tuyển quân năm 2019UBND thành phố tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác tuyển quân năm 2018; Triển khai nhiệm vụ tuyển quân năm 2019
Công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2018

Công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2018

Quyết định số 12578/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 về việc công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2018