Công bố kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thành phố Thanh Hóa

Công bố kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thành phố Thanh Hóa

Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 982/QĐ-UBND ngày 20/3/2020 về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thành phố Thanh Hóa

Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 982/QĐ-UBND ngày 20/3/2020 về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thành phố Thanh Hóa
Qui hoạch chi tiết Khu du lịch văn hoá Hàm Rồng được UBND tỉnh Thanh Hoá phê duyệt tại Quyết định số 842/QĐ - UB ngày 19/4/2000 Qui hoạch chi tiết Khu du lịch văn hoá Hàm Rồng được UBND tỉnh Thanh Hoá phê duyệt tại Quyết định số 842/QĐ - UB ngày 19/4/2000
Ngày 26–12, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng HUD4 (chủ đầu tư) tổ chức khởi công xây dựng khu chung cư cao tầng phường Phú Sơn (TP Thanh Hóa).
1. Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số: 1960/QĐ-UBND ngày 24/5/2019 về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Thanh Hóa.