Tin nổi bật

Thông báo kết quả kỳ phỏng vấn và Kết quả dự kiến trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019 đợt 2

Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo dục đợt 2 năm 2019 thông báo: kết quả kỳ phỏng vấn và Kết quả dự kiến trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019 đợt 2

Thông báo kết quả kỳ phỏng vấn và Kết quả dự kiến trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019 đợt 2Thông báo kết quả kỳ phỏng vấn và Kết quả dự kiến trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019 đợt 2
Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố đợt 2 năm 2019 thông báo: Điều chỉnh bổ sung thông báo số 532/TB-HĐTD ngày 22/11/2019Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố đợt 2 năm 2019 thông báo: Điều chỉnh bổ sung thông báo số 532/TB-HĐTD ngày 22/11/2019
Thông báo số 532: Kết quả vòng 1, kế hoạch tổ chức vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Thanh Hóa, đợt 2 năm 2019Thông báo số 532: Kết quả vòng 1, kế hoạch tổ chức vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Thanh Hóa, đợt 2 năm 2019
Thông báo số 531: Nội dung ôn tập kiểm tra, sát hạch trong kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo TP Thanh Hóa, đợt 2 năm 2019Thông báo số 531: Nội dung ôn tập kiểm tra, sát hạch trong kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo TP Thanh Hóa, đợt 2 năm 2019
Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 18/11/2019 đến ngày 24/11/2019Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 18/11/2019 đến ngày 24/11/2019