Tin nổi bật

Thông báo về việc cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính tại UBND thành phố Thanh Hóa

Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa ban hành Thông báo số 273/TB-UBND ngày 28/05/2020 về việc cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính tại UBND thành phố Thanh Hóa

Thông báo về việc cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính tại UBND thành phố Thanh HóaThông báo về việc cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính tại UBND thành phố Thanh Hóa
Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 01/6/2020 đến ngày 07/6/2020Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 01/6/2020 đến ngày 07/6/2020
Thông báo về việc hoàn thiện hồ sơ đăng ký xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo, năm 2020Thông báo về việc hoàn thiện hồ sơ đăng ký xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo, năm 2020
Quy định mới về tái hòa nhập cộng đồng đối với phạm nhân và người chấp hành xong hình phạt tùQuy định mới về tái hòa nhập cộng đồng đối với phạm nhân và người chấp hành xong hình phạt tù
Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 25/5/2020 đến ngày 31/5/2020Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 25/5/2020 đến ngày 31/5/2020